Nội lực của mỗi doanh nghiệp xuất phát từ chính con người!

Với Goldsun Focus Media, mỗi nhân sự đều là những mảnh ghép không thể thiếu,
tạo nên bức tranh tổng thể của một doanh nghiệp truyền thông quảng cáo hàng đầu.

Goldsun Focus Media vừa là lịch sử, vừa là tương lai của ngành quảng cáo ngoài trời Việt Nam. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để cùng nhau hiện thực hóa sứ mệnh lớn lao ấy.

HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM VỚI TẤT CẢ TRÍ TUỆ - Ý CHÍ - TRÁI TIM

"Rẽ trái"
để luôn khác biệt

"Tốc độ"
để không bao giờ đến sau

"Lắng nghe"
để không bao giờ tụt hậu

"Chân thành"
để có nhiều cộng sự

Thành công
là nhờ tập thể,
thất bại là do tôi

"Rẽ trái" để luôn khác biệt

"Tốc độ" để không bao giờ đến sau

"Lắng nghe" để không bao giờ tụt hậu

"Chân thành" để có nhiều cộng sự

Thành công là nhờ tập thể, thất bại là do tôi

Vị trí đang tuyển